اخبار برگزیده

شاهنامه خوانی بزرگسالان در کتابخانه ولیعصر

بیست و هفتمین جلسه شاهنامه خوانی بزرگسالان در کتابخانه ولیعصر برگزار شد :

 این جلسه مروری بود بر ماجرای داستان آزاد سازی ایران و کیکاوس از دست مردم مازندران توسط رستم و اینکه کیکاوس نامه ای به شاه مازندران می نویسد و از او می خواهد با پرداخت باج به ایران به نیابت از شاه ایران در مازندران حکومت کند ولی شاه مازندران نمی پذیرد و تهدید به نبرد می کند ...

شاهنامه خوانی بزرگسالان در کتابخانه عمومی ولیعصر


شاهنامه خوانی بزرگسالان در کتابخانه ولیعصر

شاهنامه خوانی بزرگسالان در کتابخانه ولیعصر

شاهنامه خوانی بزرگسالان در کتابخانه ولیعصر

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها